Algemene voorwaarden

ARTIKEL 1 

A. "Reborn sports" behoudt het recht een training bij onvoldoende belangstelling te annuleren. In overleg wordt naar een alternatief gezocht. De minimale aantal deelnemers om een training door te laten gaan, zijn 4.

B. "Reborn sports" behoudt het recht bij gevaarlijke weersomstandigheden, waaronder onweer, storm, extreme warmte, sneeuw of ijzel, een training te annuleren. 


ARTIKEL 2 INSCHRIJVING en BETALINGEN 

A. Inschrijven voor een lidmaatschap, of een aanschaf van een rittenkaart, doet u via onze aangeschafte app fitmanager. Daar kunt u een keuze maken uit verschillende abonnementen of rittenkaarten met verschillende tarieven. 

B. Bij inschrijving voor en abonnement/lidmaatschap, betaald u de 1e maand contributie vooruit via een automatische iDEAL link. U betaald daarna iedere maand de contributie via automatische incasso. Bij de aanschaf van een rittenkaart, betaald u het tarief per iDEAL link.

C. De betaling van de aangeschafte abonnementen/lidmaatschappen, bij "Reborn sports" gaan per automatische incasso per bank.  Dit is op basis van vooraf betaling voor de 1e van de nieuwe maand, door betaling van 1 of meerdere maanden. 

D. Het tussentijds opschorten van de betaling is niet toegestaan. 

E. Reborn sports behoud zich het recht de tarieven tussentijds te wijzigen. 

F. Zolang niet aan de betalingsverplichting is voldaan kan de deelnemer de toegang tot de les worden geweigerd. Daarboven is Reborn sports gerechtigd, na elk gegeven termijn, administratie kosten in rekening te brengen van 15,00,-. 

G. Bij een betalingsachterstand kunnen wij de relatie met de deelnemer  beëindigen, zonder dat de betalingsverplichting vervalt.


ARTIKEL 3 OPZEGGEN VAN JE ABONNEMENT  

A. Beëindiging van een abonnement/lidmaatschap zal door de deelnemer per opzegging geschieden. Opzegging dient u via de e-mail (info@rebornsportspurmerend.nl) of via onze eigen reborn sports app te doen. Na uw opzegging, krijgt u en mail ter bevestiging.

  • Maandabonnement: 

Direct opzegbaar met 1 maand opzeg termijn.

  • Abonnementsvormen met een langer termijn 

De lidmaatschap kunt u 1 maand voor de eind datum van uw afgenomen abonnement opzeggen . 

tussentijds opzeggen van een langer termijn abonnement, is niet toegestaan.

Na afloop van uw abonnement, kunt u weer verlengen met een termijn naar keuze. Dit kan door middel van opnieuw aanschaf doen in onze fitmanager app. Bij geen gehoor gaat het abonnement automatisch naar het maandelijkse abonnement.

B. Er zijn onder geen enkele uitzondering, terugbetalingen mogelijk op je Reborn sports abonnement. 


ARTIKEL 4 PERSONAL TRAINING ABONNEMENTEN

A. Bij aanschaf van de personal training abonnementsvormen, gaat u voor een gekozen langere periode een verplichting aan. Hierbij heeft u 2 ritten (pt sessies) per week. 

B. De 2 ritten per week, zijn 1 week houdbaar. Inhoudelijk dat als u een van de wekelijkse afspraken niet kunt nakomen, dezelfde week de rit ingehaald dient te worden. Anders vervalt de rit.


ARTIKEL 5 RISICO EN AANSPRAKELIJKHEID

A. Deelname aan een training van 'Reborn sports" geschiedt geheel op eigen risico. ''Reborn sports" is niet aansprakelijk voor enig blessure of andere schade die de deelnemers mochten oplopen tijdens of ten gevolge van een training. Trainingsadviezen zijn altijd vrijblijvend en worden voor eigen risico opgevolgd. Ook is ''Reborn sports" niet aansprakelijk voor schade aan en/of vermissing van persoonlijke eigendommen door welke oorzaak ook, ontstaan tijdens of in verband met de door 'Reborn sports" georganiseerde activiteiten. 

B. Een training van 'Reborn sports" is intensief en in sommige gevallen blessuregevoelig. Deelnemers dienen zelf in te schatten of ze geschikt zijn voor deelname aan de trainingen. Indien je gezondheidsklachten hebt, of indien je een andere reden hebt om te twijfelen aan een trainingsdeelname, adviseert 'Reborn sports" eerst een bezoek aan de sportarts. 

C. Je verklaart dat je voor dergelijke trainingen een eigen risico verzekering hebt afgesloten, of zal afsluiten, of dat je dusdanig verzekerd bent dat je voor een eventueel ongeval (inzake materiële, lichamelijke, of geestelijke schade) genoegzaam verzekerd bent. d. Reborn sports" behoudt het recht voor om naar haar beoordeling ongeschikte deelnemers uit te sluiten van deelname aan een training.


Artikel 6 TOT SLOT

A. Door zijn inschrijving verklaart de deelnemer de inschrijf- en betalingsvoorwaarden en het bepaalde in deze algemene voorwaarden en de huisregels van Reborn sports te accepteren.

B. Deze voorwaarden beheersen de rechtsverhouding tussen Reborn sports en de deelnemer.

C. Bij aanmelding gaat de deelnemer akkoord met bovenstaande algemene voorwaarden.

D. personal trainingen, bedrijf bootcamps en privé groep sessies worden afgerekend aan een ander tarief dan gewone bootcamp trainingen. Het bijwonen van personal trainingen, bedrijf bootcamps, privé groep sessies geeft je geen recht te trainen op de vaste Bootcamp trainingen zonder je aan te melden en contributie voor voldaan te hebben. 

E. Je stemt ermee in dat jouw gegevens door 'Reborn sports" bewaard zullen worden. 'Reborn sports" verklaard hierbij dat de gegevens noch ter inzage aan derden noch verkocht zullen worden met het oog op de privacywetgeving AVG. 

F. Je verklaart met ingang van heden, geheel op eigen risico en eigen verantwoording deel te nemen aan de trainingen van 'Reborn sports". 

G. ''Reborn sports" behoudt het recht verandering aan te brengen in de bovenstaande beleidsnormen.